Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

Jedným, z objektívne najkrajších miest na Slovensku, je sútok Lipníckeho potoka s Dunajcom, nad ktorým trónia pieninské bralá Tri koruny, ako pomyselná kráľovská koruna na hlave priľahlej krajiny.  Pôvodný názov vrchu sa v minulosti použil aj v názve kúpeľného miesta pod Korunou, ľudovo známe ako Smerdžonka (Smradľavka) podľa siričitého zápachu minerálnych vôd. Práve tu vznikli dnes nádherne obnovené Kúpele Červený Kláštor.

Smerdzonka_kupele_Cerveny_klastor

Stredovek

Najstaršie dejiny Smerdžonky sú spojené s osídľovaním severného prahu nášho územia, neskôr s kresťanskými misiami, ktoré cez toto územie – Dolinu svätého Antona, prechádzali. Z rehoľných spoločenstiev treba vyzdvihnúť  kamaldulov,  ktorí blízky močiarny terén upravili, pramene prehĺbili so zámerom ich liečebného využitia. Zámery kamaldulov sa nenaplnili, pretože v roku 1782 cisár Jozef II. zrušil kontemplatívne rehole a ich majetok prešiel do náboženského fondu. Nový vlastník sa postaral o výstavbu kúpeľných objektov a etablovanie Smerdžonky ako oficiálneho kúpeľného miesta v rakúsko-uhorskej monarchii.

Generálne zhromaždenie Spišskej stolice 21. decembra 1887 rozhodlo, že Smerdžonka sa včlení medzi oficiálne kúpele; od roku 1907 bola vo vlastníctve uhorského štátu. Počas prvej svetovej vojny tu bola vojenská nemocnica. Po vzniku Česko-Slovenska boli kúpele od roku 1919 zatvorené. Koncom roku 1920 sa z plebiscitného úveru (plebiscit sa však nikdy neuskutočnil) realizovala ich nevyhnutná oprava.

Medzivojnové obdobie

Renovácia kúpeľov sa uskutočnila v roku 1928. Do užívania sa dal bazén s ohrievanou sírnou vodou a šesť vaňových kabín. Kúpeľná  a  hotelová budova, ako aj niekoľko viliek v  starostlivo udržiavanom parku mohlo privítať prvých návštevníkov. V obnovených štátnych kúpeľoch Smerdžonka  sa liečili najmä reumatické a kožné choroby. Na kúpeľnú liečbu sa využívali dva alkalicko – sulfatické pramene. Kúpeľná sezóna trvala od mája do októbra. Pomerne prosperujúce obdobie narušila druhá svetová vojna.  

Kupele_Cerveny_Klastor (2)

Od roku 1941 sa Smerdžonka  využívala najmä ako ozdravovňa pre organizáciu Hitlerjugend a, samozrejme, pre potreby znepriatelených armád, ktoré kúpele zdevastovali. Po vojne bolo potrebné kúpele opäť opraviť, zariadiť a spravovať.  Smerdžonka bola zaradená do kategórie kúpeľov miestneho významu so zameraním na rekreáciu.

V roku 1946 tu bolo zriadené Rekreačné stredisko školskej mládeže Pionier. V roku 1950 kúpele prevzal podnik Turista so sídlom v Košiciach. Minerálna voda z dvoch studených glauberovských sírnych žriediel s teplotou 10°C sa zachytávala do dvoch veľkých kadí,  ohrievala v kotolni a potrubím sa privádzala do kúpeľnej budovy. V malom kúpeľnom areáli bola reštaurácia, kúpeľný park s predajnými stánkami, besiedkou na príležitostné koncerty a tancovačky, pošta s ubytovňou pre zamestnancov (zbúraná v roku 1979) a na pravej strane Lipníckeho potoka turistický hotel Dunajec. Tatranské hotely, podnikové riaditeľstvo Starý Smokovec, prevzali kúpele v roku 1960 už pod názvom  Červený Kláštor – kúpele, ktoré boli funkčné do roku 1969.

Zánik kúpeľov sa spája s ich premenou na rekreačné stredisko ZV ROH národného podniku Chemko Strážske. Počas letných prázdnin tu bol pioniersky tábor, v zime sa organizovali lyžiarske pobyty a počas celého roka odborárska rekreácia. Rekreačné zariadenie slúžilo aj pre potreby voľného cestovného ruchu. Podnik niektoré objekty zbúral, ale aj investoval. Na mieste bývalého zdravotného strediska postavil tri chaty, bazén rekonštruoval na saunu, uskutočnila sa generálna oprava elektrického vedenia, zaviedlo sa ústredné kúrenie a realizovali sa ďalšie práce.

Kupele_Cerveny_Klastor

Súčasnosť

V roku 2002 spoločnosť D. J. K., s. r. o. Košice privatizovala rekreačný areál so zámerom oživiť aj kúpeľné aktivity v tejto výnimočnej lokalite cestovného ruchu. Z veľkého počtu zaniknutých slovenských kúpeľov  sú v súčasnosti prírodné liečebné kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka jedinými obnovenými kúpeľmi, ktoré si zaslúžia pozornosť návštevníkov Pienin i širšieho okolia.

Príďte si do kúpeľov oddýchnuť a načerpať sily aj Vy! Rezervujte si ubytovanie v rodinnom penzióne Antiqua Villa vopred a využite všetky možnosti, ktoré Pieniny ponúkajú.

share this post:

Facebook
Twitter
Pinterest