Kúpeľné poľské mestečko Szczawnica

Pieninské kúpeľné poľské mestečko Szczawnica (Štiavnica – pomenovaná podľa „šťavnatých“ minerálnych vôd) je jedno z najstarších a najkrajších  kúpeľných stredísk v Poľsku. Rozprestiera sa v malebnej doline potoka Grajcarek, ktorý je pravobrežným prítokom Dunajca. Samotný potok je obľúbeným miestom oddychu, slnenia, prírodného kúpania a detského čľapotania počas letných prázdnin. Szczawnica leží medzi pásmom Radzieowej hory a Malými Pieninami, v nadmorskej výške  450 – 560 m. Na vrcholky hôr sa možno vyviezť celoročne fungujúcimi sedačkovými lanovkami. Horské úbočia pokryté lesmi vytvárajú výborné podmienky na regeneráciu zdravia. Szczawnica je východiskom pre turistické vychádzky i náročnejšie túry v Pieninskom národnom parku i neďalekom Tatranskom národnom parku.

Kupelne_polske_mestecko_Szczawnica

Szczawnica

Szczawnica má miernu klímu, ktorú podporuje čistý vzduch bez alergénov. Relatívne málo zrážok a dostatok slnečných dní v roku zaraďujú Szczawnicu medzi obľúbené turistické destinácie južného Poľska. Nie sú  tu priemyselné podniky ani intenzívne poľnohospodárstvo vzhľadom na skutočnosť, že hlavným zameraním je liečba, cestovný ruch, služby a obchod. Charakter Szczawnice ovplyvňuje miestnu infraštruktúru zameranú na využívanie autobusov, taxíkov a bričiek, ktorými sa možno dopraviť do centra. V prísne monitorovanom ochrannom pásme kúpeľov je počet bicyklov ohraničený na minimum. Požičovne bicyklov sa zameriavajú hlavne na cyklistov, ktorí si radi vychutnajú jazdu po Pieninskej ceste okolo Dunajca, ktorá je v súčasnosti zo strany poľských cyklistov značne prehustená.

Kupelne_polske_mestecko_Szczawnica_Pieniny
Výstup zo Szczawnice na Pálenicu

História

Pieninské kúpele boli známe už v 18. storočí, no ich plný rozvoj sa viaže na polovicu 19. storočia, keď ich vlastníkom sa stal Józef Szalay. Pod jeho vedením sa Szczawnica stala obľúbeným kúpeľným miestom. Szalay bol vlastne tvorcom, iniciátorom i propagátorom kúpeľov i mesta, venujúc Szczawnici takmer 40 rokov svojho života. Vybudoval prvé kúpeľné kabíny, postavil nové budovy pri prameňoch a penzióny pre hostí, rozšíril a zmodernizoval tzv. horný kúpeľný park, dbal na reklamu a do Szczawnice pozýval významné osobnosti (spisovateľov, maliarov, hercov a i.) vtedajšieho spoločenského života. Szczawnica mala čulé styky so slovenskou Smerdžonkou, o ktorej si môžete prečítať viac v tomto BLOGU. Zo Szczawnice sa organizovali výlety do Pienin. Početné skupiny hostí vyvážali k Červenému kláštoru či do Sromowiec Niżnych, tu nasadli na plte a pltili sa až po ústie potoka Grajcarek. Splav na pltiach i samotné Pieniny zachytil Józef Szalay v Szczawnickom albume, ktorý obsahuje 24 kresieb.

Kupelne_polske_mestecko_Szczawnica_Pieniny
Kresba Józefa Szalayho zo Szczawnického albumu.

Prechod do súčasnosti

Prelom storočia spomalil rozvoj kúpeľného miesta, ale to platilo len dovtedy, pokým sa vlastníkom nestal Adam Stadnicki z Nawojowej. Činnosť Adama Sztadnického pred prvou svetovou vojnou a medzivojnovom období sa zameriavala na ďalší rozvoj Szczawnice. Zrekonštruovali sa kúpeľné domy, zachytili sa nové pramene, vybudovalo sa Inhalatórium, postavila sa nová budova „Modrzewie“ a zveľadil sa kúpeľný park s koncertným altánkom. Po druhej svetovej vojne kúpele zoštátnili a  roku 1956 založili štátny podnik Uzdrowisko Państwove Szczawnica. Na začiatku 70-tych rokov minulého storočia bol postavený liečebný ústav, v súčasnosti prebudovaný na moderný objekt  v tzv. szczawnickej architektúre, ktorý poskytuje služby liečebného kúpeľníctva podľa parametrov 21. storočia.

Kupelne_polske_mestecko_Szczawnica_Pieniny
Hraničný kameň nad Szczawnicou, lemujúci pieninskú magistrálu

Najnovšie dejiny

Roku 2001 dedičia grófa A. Sztadnického, posledného majiteľa kúpeľov Szczawnica, požiadali ministerstvo zdravotníctva Poľskej republiky o odvolanie rozhodnutia z marca 1948 o prevzatí kúpeľov do štátnej správy. V septembri 2005 sa podpísala právoplatná zmluva, v dôsledku ktorej štát uznal odôvodnenosť rodiny Stadnickovcov a umožnilo sa určenému právnemu subjektu prevziať väčšinu akcií kúpeľov. V súčasnosti podnik „Kúpeľné stredisko Szczawnica“ je akciovou spoločnosťou s 20 % účasťou štátu. V spomenutej zmluve boli zároveň uvedené záväzky na realizáciu tzv. garantovaných investícií do liečebnej základne, ubytovacích zariadení ako aj do objektov kúpeľnej infraštruktúry. Bola dokončená východná strana Dietlovho námestia (pomenované podľa významného poľského kúpeľného lekára), budova pitného pavilónu, kaviareň Haneczka, vila Švajcarka a Holenderka, zadaptovala sa časť Inhalatória na poskytovanie liečebných procedúr. Rekonštrukciou a modernizáciou prešla prírodno-liečebná základňa a takmer všetky penzióny. Novou výstavbou sa sfunkčnil Pohostinský dvor (vyhorený v 60-tych rokoch minulého storočia), ktorý plní funkciu kultúrneho centra.

Kupelne_polske_mestecko_Szczawnica_Pieniny
Turistické centrum Pálenica, na ktoré vedie zo Szczawnice lanovka

Liečebné procedúry formou pitnej kúry sa zameriavajú najmä na liečenie zažívacích chorôb, porúch látkovej výmeny, chorôb pečene, žlčníka a ľadvín. Balneoterapia poskytuje moderné liečebné metódy pri liečení chorôb pohybového aparátu. V rámci klimatoterapie je aktuálna liečba v internom i externom kúpeľnom prostredí. Szczawnica má výborné podmienky na liečenie chorôb z povolania, preto si tu niektoré podniky postavili svoje kúpeľné hotely.

Príďte si vychutnať kúpeľné poľské mestečko Szczawnica aj Vy! Duch miesta Vás zaručene dostane a prekrásne okolie pieninskej prírody povznesie na tele aj na duši. Rezervujte si ubytovanie s predstihom, aby ste nezmeškali najžiadanejšie termíny!

share this post:

Facebook
Twitter
Pinterest